Villkor för användning

Denna sida kommer att ta upp och behandla de användarvillkor som gäller för användning av denna hemsida. Det är viktigt att du läser dessa villkor noggrant. Genom att använda denna webbplats så accepterar du nämligen automatiskt de användarvillkor som gäller.

Om man icke håller med om de villkor som finns och väljer att inte acceptera dessa så kan denna webbplats inte användas då det strider mot de villkor som finns. Vidare innehåller denna webbplats information om casino så råds användare under 18 år icke att använda denna hemsida. Användare under 18 år är icke lagligt godkända att spela om pengar vilket denna hemsida kan anses uppmuntra till.

Om Netentslots.se

Netentslots.se är en självständig sajt som inte påverkas av tredje part. Webbplatsen innehåller information som berör speltillverkaren Netentslots och dess casinospel.

Genom de intäkter som vi får in genom sajten kan vi hålla oss och vårt innehåll neutralt och utan påverkan. De intäkter som hemsidan inbringar kommer från de samarbeten som vi har med våra affärspartners. Alla affärspartners är omsorgsfullt utvalda av oss och bygger på ömsom förtroende.

Hemsidans innehåll

Det innehåll som finns på Netentslots.se är gratis och fritt för alla läsare att ta del av utan krav på motprestation. Det innehåll som finns på hemsidan är till i syfte att ge information om casinon till våra läsare.

Målet med vårt arbete är att se till att all information ständigt är aktuell, rätt och uppdaterad. De tredje parter vi samarbetar med och vars information vi använder har dock rätt att när som helst och utan tidigare upplysning ändra eller avbryta de kampanjer som finns. Därför kan vi ej säkerställa att all information vid alla tidpunkter alltid kommer vara korrekt.

Vi arbetar med sajten i syfte att alltid hålla designen och allt innehåll aktuell. Vi kan dock inte garantera att detta vid alla tidpunkter kommer vara möjligt.

Begränsning av vårt ansvar

Det är inte möjligt att hålla Netentslots.se ansvarig för den möjliga skada eller förlust som uppkommit i samband med att en användare har använt hemsidan. Följaktligen är det heller inte möjligt att hålla sajten ansvarig för en läsares icke förmåga att på ett korrekt och säkert sätt använda denna webbplats.

Hemsidan kan inte ansvara för om det skulle uppstå förlust av vinst eller förlust av affärsmöjligheter på grund av att en användare använt denna webbplats. Sidan kan inte heller hållas ansvarig för någon negativ konsekvens som användandet av webbplatsen medför. Användaren har huvudansvaret för att skydda sin enhet för de möjliga negativa följder som kan uppstå av internetanvändande.

Externa länkar och källor för information

Netentslots.se är en webbplats som innehåller externa länkar. Dessa länkar leder till domäner som ej ägs av sajten. De externa länkarna leder till domäner som ägs av de affärspartners som denna hemsida har.
Dessa externa domäner kontrolleras och styrs av sina rättmätiga ägare. Då sajten icke har någon kontroll över dessa domäner så kan vi icke heller ansvara för det innehåll och den information som finns på dessa domäner. Ansvaret för dessa domäner faller på dess rättmätiga ägare.

De externa länkar som du kan finna på hemsidan förekommer i informationssyfte och för att ge alla användare mervärde samt påvisa den källa som vår information kommer ifrån. De externa länkarna innehåller alla tjänster inom spelverksamheten.

Eftersom att Netentslots.se inte äger de domäner som länkarna leder till kan vi inte påverka eller ställa oss bakom det innehåll som förekommer på dessa. Hemsidan har heller ingen kontroll över vad som publiceras på de externa länkarnas domäner.

Det är inte möjligt att hålla sajten till ansvar för den möjliga fel eller förlust som uppkommit vid följd av att en användare har klickat på de länkar som förekommer på hemsidan.

Vid önskan så kan användare länka till vår hemsida. Det är dock av högsta vikt att detta sker på ett lagligt sätt. Användare kan ej länka till vår hemsida från domäner som innehåller material som kan är eller kan uppfattas som olagligt, oetiskt eller omoraliskt.

Immateriella rättigheter

Netentslots.se är den rättmätige ägaren av denna domän och allt dess innehåll. Sajten är licensinnehavaren av den programvara som används för denna webbplats.

Allt det innehåll som förekommer på vår hemsida är skyddat av de upphovsrättsliga lagar som finns i Sverige. Ingen användare kan utan ett godkännande använda, kopiera, återanvända eller ändra det material och innehåll som finns på denna webbplats. Om ett olagligt användande skulle förekomma av användare så har sajten rättigheten att påkalla uppmärksamhet om detta hos den relevanta myndigheten för uppföljning. Denna hemsida är enbart till för privat bruk och denna webbplats kan inte användas i kommersiellt syfte eller i ett syfte som kan skada domänen.

Avslutningsvis vill vi poängtera att det är varje enskild användares egna ansvar att se till så att hen har den senaste och den korrekta informationen om användarvillkoren.